Om Birn


BIRN blev grundlagt i 1896 af Heinrich Peter Christian Birn og er i dag et af Nordeuropas største støberier samt moderselskabet i koncernen Vald. Birn A/S. Vi producerer støbejern til bl.a. automobil-, pumpe-, og hydraulik industrien samt diverse former for komponenter.

Vores hovedsæde er beliggende i Holstebro, hvor vi beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Vores årlige kapacitet er på 45.000 tons og vi kan producere på op til 5 Disamaticanlæg.

Vi tilbyder den optimale fremstillingsproces til et bredt spekter af maskinformet støbegods med en vægt på op til ca. 80 kilo i både mellemstore og store serier samt med og uden kerner.

Udover selve støberiet har vi også vores egen maskinfabrik, der er beliggende sammen med støberiet. Her bearbejder vi samt maler og overfladebehandler de støbte emner. Vores maskinfabrik råder over en robust og højteknologisk maskinpark med både fleksible og højvolumen produktionsceller, som fortsat udbygges.

En af vore største kernekompetencer er, at vi tilbyder en totalservice af et støbeprojekt. Vi er med som sparringspartner i selve designfasen, vi producerer modeludstyret, vi støber, bearbejder, overfladebehandler, monterer samt supporterer vore kunder i hele denne fase. 

Kontakt os
RING
+45 99 10 20 30
Skriv
?