Bæredygtighed

Støbegods spiller en afgørende rolle i vores dagligdag. Tænk på det støbejern, der bruges i de køretøjer, der kører varer fra A til B. Eller støbejernet i vindmøllen der generer vedvarende energi. Støbejern vil i fremtiden fortsat være iboende nyttigt, da det er et stærkt, holdbart og genanvendeligt materiale. Men støbejernsproduktion belaster også klodens ressourcer og bidrager til klimaforandringer. Det skal vi håndtere.
 
For os handler bæredygtighed om at balancere økonomisk vækst, socialt ansvar og reducere vores negative miljøpåvirkninger. Vi betragter bæredygtighed som en vigtig drivkraft for at sikre vores forretnings fremtidige succes, det langsigtede samarbejde med vores kunder og udviklingen i de samfund, hvori vi opererer. For os er bæredygtig vækst både et ansvar og et krav for vores fortsatte eksistens. Det er ikke blot den rigtige vej at gå. Vores kunder forventer det. Nutidens og fremtidens medarbejdere forventer det.
 
Som Nordeuropas største støberikoncern har vi et ansvar for at arbejde proaktivt med at reducere de negative miljøpåvirkninger, der er forbundet med vores drift. At gøre dette samtidig med at nå de ambitiøse vækstmål vi har sat op, vil blive en udfordring. Men det er en udfordring, som vi tager op.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vald. Birn A/S er omfattet af såvel kvalitetsstyringssystem (ISO 9001 samt IATF 16949) som miljøledelsessystem (ISO 14001). Det betyder, at vi hele tiden sætter nye mål for at anvende ressourcer mere effektivt i vores processer. Dette gør vi blandt andet ved at minimere affald og forbedre vores energieffektivitet.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Politikker og dokumenter