Cirkulær økonomi

Vald. Birn koncernens forretningsmodel bygger på en cirkulær økonomisk tankegang. For os har det længe været sund fornuft at forholde sig til, hvordan vi anvender og forbruger klodens ressourcer. Vi upcycler affaldsmaterialer, genanvender vores egne materialer i lukkede kredsløb og udvikler produkter med lang levetid, der kan genbruges i det uendelige.
 
Fremstilling og forarbejdning af støbejern giver dog også anledning til en række affaldsprodukter. Vores affaldshåndtering har længeværet baseret på affaldshierakiet, men med en cirkulær tilgang skal vi være endnu mere bevidste omkring, hvordan vi skaber mere værdi og spilder færre ressourcer. Hvad andre industrier kategoriserer som affald kan være en ressource for os, og omvendt.

Råmaterialer

Materialesammensætningen i støbejern består både af jomfruelige og genbrugsråvarer. Genanvendte råvarer omfatter skålskrot, bearbejdningsspåner og omgangsjern fra støbeprocessen. De jomfruelige råvarer omfatter råjern og legeringsmaterialer. 
 
Herunder ses det samlede råvareforbrug for koncernens tre støberier Vald. Birn, Tasso og Uldalls Jernstøberi.
triangle with all three sides equalMaterialeeffektivitet

I Vald. Birn koncernen arbejder vi kontinuerligt på at optimere værdien af vores biprodukter og affald med fokus på bæredygtighed og værdiskabelse. Eksempelvis tilstræber vi konstant at øge genanvendelsen af biprodukter fra vores aktiviteter, såsom slagge og støbesand, der kan bruges som ressource i andre industrier.

At recirkulere materiale tilbage i produktionen igen reducerer behovet for jomfruelige råmaterialer. Materialer der ikke kan recirkuleres internt, forberedes til biprodukter der sælges og/eller leveres til eksterne aftagere.

Eksempler på indsatser

Nyttiggørelse

Recirkulering