Emissioner og energi

Som følge af energiintensive processer ved høje temperaturer samt et stort forbrug af råstoffer, tegner verdens jern-og stålproduktion sig for en stor del af den globale udledning af drivhusgasser. Som Nordeuropas største støberikoncern og udleder af drivhusgasser er vi forpligtet til at fortsætte vores arbejde med at reducere emissioner forbundet med vores drift og indvie interessenter i vores resultater.

Scope 1 og 2

I 2020 gennemførte vi en kortlægning af Vald. Birns (Holstebro) direkte og indirekte CO2e emissioner. Kortlægningen er udført i overensstemmelse med den internationale standard for opgørelse af drivhusgasser Greenhouse Gas Protocol (GHG) med 2019 som basisår. Aktuelt er vi i gang med at gennemføre en kortlægning af alle koncernselskabernes direkte og indirekte CO2e emissioner.

Scope 1 vedrører de direkte udledninger fra egne driftsaktiviteter, som f.eks. forbrænding af brændsler forbundet med fremstilling og forarbejdning samt firmakøretøjer. Scope 2 er de indirekte udledninger generet ved købt elektricitet og varme. Det næste skridt er at kortlægge koncernens scope 3 emissioner, som er de indirekte emissioner fra vores værdikæde.
triangle with all three sides equal

Energiforbrug

At optimere vores energiforbrug er et af de områder, hvor vi kan gøre en aktiv indsats for at reducere vores aftryk på klimaet. Det drejer sig især den strøm vi bruger til fremstilling og bearbejdning af støbejern. Elektricitet udgjorde i 2020 næsten 79 % af Vald. Birns (Holstebro) samlede energiforbrug, primært fra smeltning, varmholdning, støbning samt bearbejdning.
triangle with all three sides equal


Eksempler på indsatser

Varmegenvinding