Historie

Historien om BIRN går helt tilbage til 1896, hvor formsvend og jernstøber Heinrich Peter Christian Birn grundlagde et støberi i Holstebros midte. I de første mange år ernærede BIRN sig ved at producere bl.a. kogeovne, komfurer, rensedøre, kageknusere, og der blev også levereret støbegods til F. L. Hansens Maskinfabrik, som var beliggende lige over for støberiet.

Efter at man i en længere årrække havde samarbejdet med F. L . Hansens Maskinfabrik, besluttede Valdemar H. Birn, som nu havde overtaget virksomheden efter sin far, at udvide samarbejdet. Derfor overtog han i 1932 maskinfabrikken.

I årene herefter voksede virksomheden sig større i takt med, at man tilegnede sig mere erfaring inden for støberifaget. Udover forskellige former for maskinfabrikation havde maskinfabrikken også haft opgaver med at bearbejde støbegods for kunder, og derfor havde man lejlighedsvist stiftet bekendtskab med kileremsskiver, som var ideelle set fra virksomhedens synspunkt. Herved opstod ideen om også at optage kileremsskiver som en egen fabrikation, idet det færdige produkt indeholdt relativ meget bearbejdning.

Produktionen af kileremsskiver er fortsat helt op til i dag, hvor størstedelen af disse nu produceres hos en partner i Kina samt hos koncernens tyske selskab, der både sælger og distribuerer skiverne.

I 1942 blev aktieselskaberne Vald. Birn Jernstøberi og Vald. Birn Maskinfabrik oprettet. Herefter voksende virksomheden yderligere, hvorfor man i 1964 valgte at flytte både støberi og maskinfabrik til en ny og større beliggenhed.

I 1972 installerede virksomheden den første Disamatic, og i årene efter blev der foretaget flere automatiseringstiltag. Man fik bl.a. værktøjsmaskiner med NC-styring, 3D-koordinat målemaskiner og senere og robotter i selve renseriet. Alle disse tiltag har ført til, at BIRN i 1994 opnåede sit første ISO-certifikat, hvilket åbnede op for endnu flere døre hos potentielle kunder.

Fremgangen betød, at man i 1997 for første gang kunne tage et overfladebehandlingsanlæg i brug, og året efter skete det samme med det første FMS anlæg. Med disse tiltag kom virksomheden meget langt frem teknisk og satte sig på markedet som yderst konkurrencedygtig.

Gennem årene og i takt med den stigende succes har BIRN tilkøbt selskaberne Tasso A/S, Kockums Maskin AB samt Uldalls Jernstøberi A/S. Derfor er medarbejderstaben også blevet udvidet betydeligt.

I 2006 valgte man at lægge maskinfabrikken og støberiet sammen til én virksomhed - Vald. Birn A/S, som i daglig tale også bare går under navnet BIRN. Samme år oprettede BIRN sammen med China Metal International (CMI) også et joint venture selskab - bearbejdningsvirksomheden, China Metal Birn (CMB). Sammen med CMI udvides dette selskab i 2012 med et støberi, som fik navnet NCMB (New CMB).

I dag er NCMB frasolgt til CMI, og Vald. Birn A/S er moderselskab for Tasso, Kockums, Uldalls, og Vald. Birn GmbH. Vald. Birn A/S ledes af Jens Axel Birn, nevø til Valdemar Richard Birn, og han er dermed 5. generation på posten. Vald. Birn A/S ejes af Vald. Birn Holding A/S, der igen ejes af den uafhængige Vald. Birn Fond.