Montage

BIRN påtager sig som følge af en naturlig udvikling montering af bearbejdet støbegods med fx lejer, aksler og tætningsringe.

De montageopgaver BIRN varetager er for højvolumen-produktion og automatiserede. Der hviler derfor en høj grad af præcision, så det sikres, at fejl elimineres. Montageafdelingen har stor erfaring med de opgaver, hvor der stilles krav til fx ensartede pressekræfter, iskruningsmomenter og dimensioner.

Indhentning af tilbud samt indkøb af komponenter til montages udføres af BIRN i overensstemmelse med kundens specifikationer.