Årsregnskab 2021: Nordeuropas største støberikoncern præsenterer rekordregnskab

9. juni 2022

Nordeuropas største støberikoncern Vald. Birn Holding A/S offentliggør i dag et rekordregnskab for 2021. Omsætningen er vokset til 1,2 milliarder kroner, mens indtjeningen lander på 207 millioner kroner før skat. Ifølge CEO Christian Pedersen fra Vald. Birn Holding A/S og koncerndirektør Claus Beier fra Vald. Birn A/S er 2021-regnskabet et godt skridt på den rejse, som støberikoncernen med afsæt i en ny strategi har påbegyndt. 
 
En af Danmarks ældste fondsejede industrikoncerner Vald. Birn, der blandt andet tæller selskaberne Vald. Birn Holding A/S, Vald. Birn A/S i Holstebro, A/S Tasso Odense, Uldalls Jernstøberi A/S i Vejen samt Vald. Birn GmbH i Tyskland og Kockums Maskin AB i Sverige, kan i dag offentliggøre sit hidtil flotteste årsregnskab. 
 
Koncernen havde i 2021 en samlet omsætning på rekordhøje 1,2 milliarder kroner mod 779 millioner kroner året før. Det svarer til en vækst på ikke mindre end 48 procent. Indtjeningen er i samme periode vokset fra 36 millioner kroner i 2020 til 207 millioner kroner i 2021, og egenkapitalen er nu på 2 milliarder kroner. Ifølge Christian Pedersen og Claus Beier er det dermed en særdeles velkonsolideret koncern, der nu er klar til at påbegynde en ny strategifase: 
 
- Resultatet i 2021 er meget tilfredsstillende, og der er stor grund til at glæde sig over den rekordhøje indtjening. Vi har en meget velkonsolideret virksomhed, der er på vej i den rigtige retning, og som med afsæt i en ny strategi har indledt en ny vækstrejse. 
 
En væsentlig del af resultatet kan henføres til koncernens finansielle aktiviteter. De enkelte driftsselskaber har allerede i 2021 været negativt påvirket af de stigende energipriser og mangel på råvarer. Hertil kommer de afledte effekter af COVID-19 pandemien. 
 
I 2022 har den geopolitiske usikkerhed medført nye udfordringer i form af yderligere prisstigninger på energi og råvarer samt generel høj volatilitet i markedet. Driftsselskaberne har som modsvar forskellige prisreguleringsmekanismer og afdækninger i forhold til udviklingen på primære råvarer, som begrænser effekten af de stigende råvarepriser:
 
- Sigtbarheden er forholdsvis lav, og derfor ser vi os ikke i stand til at sætte præcise tal på forventningerne til 2022. Det er dog vigtigt at sige, at vi både har styrken og viljen til fortsat at investere i vores virksomheder og følge vores langsigtede strategi, hvor hovedmålet er at skabe og vedligeholde bæredygtige og rentable produktionsjobs i de lokalområder, hvor vi opererer. Dette vil vi løfte i de kommende år blandt andet via ny teknologi, smartere processer og et mere indgående fokus på bæredygtighed, fortsætter Claus Beier. For yderligere oplysninger kontakt venligst:
  • Koncerndirektør Claus Beier, Vald. Birn A/S, mobil 2923 1227 og e-mail: cbe@birn.dk 
  • Presseservice: Esben Lind, mobil 2514 5816 og e-mail: esben@publicity.dk