Om Birn

I 1896 blev BIRN grundlagt af Peter Christian Birn, og i dag er virksomheden et af Nordeuropas største støberier samt moderselskabet i koncernen Vald. Birn A/S. Vi producerer idag støbejern til bl.a. automobil-, pumpe- og hydraulik-industrien samt en lang række forskellige komponenter.

Vores hovedsæde er beliggende i Holstebro, og vi beskæftiger ca. 500 ansatte. Produktionen i Holstebro har en årlig produktionskapacitet på ca. 50.000 tons maskinformet jernstøbegods, som produceres på 5 stk. DISAMATIC formanlæg. Vi fremstiller emner på op til 50 kilo, med eller uden kerner, i mellemstore og store serier.

Udover selve støberiet har vi også vores egen maskinfabrik, der er beliggende i forlængelse af støberiet. Her bearbejder vi samt maler og overfladebehandler de støbte emner. Vores maskinfabrik råder over en robust og højteknologisk maskinpark med både fleksible og højvolumen produktionsceller, som fortsat udbygges.

Kernekompetencer

En af de kernekompetencer, som vi er særligt stolte af, er, at vi tilbyder en totalservice af et støbeprojekt. Vi er derfor med som sparringspartner i selve designfasen lige såvel, som vi producerer modeludstyret, støber emnerne, bearbejder dem, overfladebehandler dem og monterer dem. Vi supporterer derfor vores kunder gennem hele deres fase.

Vores 2020-strategi
Hos BIRN er medarbejderne den vigtigste ressource når vi gerne vil realisere målene i 2020. Derfor arbejder vi alle sammen om det fælles mål at skabe og fastholde attraktive industriarbejdspladser i BIRN Koncernen.

 
Hvis du vil læse mere kan du downloade vores strategi via nedenstående link. 

Tilknyttet fil: Strategi