Om Birn

I 1896 blev Vald. Birn grundlagt af Peter Christian Birn, og i dag er virksomheden et af Nordeuropas største støberier samt moderselskabet i koncernen Vald. Birn A/S. Vi producerer støbejern til bl.a. automobil-, pumpe- og hydraulik-industrien samt en lang række forskellige komponenter. Vores hovedsæde er beliggende i Holstebro, og vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere.

Produktionen i Holstebro har en årlig produktionskapacitet på ca. 50.000 tons maskinformet støbejernsgods, der produceres på 5 stk. Disamatic formanlæg. Vi fremstiller emner på op til 50 kilo – med eller uden kerner, i mellemstore og store serier.

Birn tilbyder en totalservice af et støbeprojekt. Vi er derfor med som sparringspartner i selve designfasen, såvel som vi producerer modeludstyret, støber emnerne, bearbejder dem, overfladebehandler dem og monterer dem. Vi supporterer derfor vores kunder gennem fra idé til det færdige produkt.

Udover selve støberiet har vi også vores egen maskinfabrik, der er beliggende i forlængelse af støberiet. Her bearbejder, maler og overfladebehandler vi de støbte emner. Vores maskinfabrik råder over en robust og højteknologisk maskinpark med både fleksible og højvolumen produktionsceller, som fortsat udbygges.